Podnikání

.

Většina z nás nemá přebytek finančních prostředků. Po zaplacení hypotéky, nájmu a jídla jsme rádi, že si můžeme jít s přáteli posedět jednou do měsíce na pivko.

Mnoho lidí to řeší například přivýdělkem ve formě brigády, hledání nového zaměstnání, ve kterém dostane vyšší finanční ohodnocení, pronájmem prostorů v osobním vlastnictví, které nevyužívá nebo prodejem nevyužitých věcí.
stůl pracovníka.jpg

Jednou z možností, která je v současné době velice rozšířenou, je začátek podnikání. Tato možnost může přinést velké výnosy ve chvíli, kdy máte dobrý a promyšlený nápad ohledně začátku podnikání.

Popíšu vám hlavní rozdíl mezi podnikáním a zaměstnáním. Když jste zaměstnán u zaměstnavatele, je povinen vám vyplatit mzdu (odměnu za vámi vykonanou práci)- tato mzda může být buď úkolová (dostanete zaplaceno za provedený úkol), nebo hodinová (dostanete zaplaceno za každou odpracovanou hodinu). U podnikání nemáte nic jisté- nemusí vám přinášet finanční prostředky, naopak můžete o vložené peníze přijít. Dalším rozdílem (pro některého z nás dokonce příjemnou změnou) může být to, že když jste podnikatel, tak máte zodpovědnost za svá vlastní rozhodnutí, zatímco u závislé činnosti za vás dělá konečná rozhodnutí váš nadřízený.
organizátor z kůže.jpg

Když se rozhodnete pro podnikání, měli byste znát právní předpisy, kterými je podnikání upravováno (je to zejména živnostenský zákon, zákon o obchodních korporacích a občanský zákoník).

Je několik právních forem podnikání- živnost (živnost je samostatná činnost, kterou subjekt provozuje za účelem dosažení ziskovosti), obchodní korporace (více fyzických osob, které se spojí za účelem podnikání a dosažením zisku), neziskové organizace (jejich cílem není dosažení zisku).

Závěrem napíši jen to, že je podnikání poměrně složitou činností, která má rizika, ale na druhou stranu, proč to nezkusit?

Podnikání
4.7 (93.33%)3
.